CERTIFIKÁTY & LICENCIE

Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Vydaná: 02.05.2022
Platná do: 02.05.2032

Licencia na prevádzku technickej služby

Licencia na prevádzkovanie strážnej služby

Vydaná: 24.07.2020
Platná do: 24.07.2030

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Vydané: 15.11.2022
Platné do: 15.11.2027

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Licencia na prevádzkovanie detektívnej služby

Vydaná: 13. 9. 2017
Platná do: 13. 9. 2027

Licencia na prevádzku detektívnej služby

Licencia na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva

Vydaná: 13. 9. 2017
Platná do: 13. 9. 2027

Licencia na prevádzku odbornej prípravy a poradenstva

BONITNÝ PODNIK

Vydaný: 13. 11. 2014 

Bonitný Podnik

CERTIFIKÁT ISO 9001:2015

Vydaný: 26. 11. 2023
Platný do: 25. 11. 2026

Agentúra SL - Certifikát

CERTIFIKÁT ISO 14001:2015

Vydaný: 26. 11. 2023
Platný do: 25. 11. 2026

Agentúra SL - Certifikát

CERTIFIKÁT Politika integrovaného systému manažérstva kvality a environmentu

Vydaný: marec 2014

Agentúra S+L licencia ism