TECHNICKÁ SLUŽBA

Štyri zóny, štyri úrovne ochrany

Zabezpečte si s nami domov, pozemok a obchodné priestory najmodernejším systémom.
Po vytýčení ochranných zón Vám zrealizujeme kompletnú profesionálnu montáž, údržbu, revíziu a servis zariadení.

Agentúra S+L

ZÓNA I.

Rodinný dom, administratívna alebo výrobná hala spoločnosti, v ktorej zabezpečujeme priestor od vonkajších častí objektu (murivo, okná, dvere, vetracie otvory),až po „jadro“ ochrany (napr. trezor, server, archív a pod).

Agentúra S+L

ZÓNA II.

Zahŕňa priľahlé, priestory a budovy, pričom cieľom ochrany je spomaliť, resp. sťažiť prístup nepovolaným osobám k chránenému objektu.

Agentúra S+L

ZÓNA III.

Tvorí ju vonkajší perimeter objektu ako oplotenie, murivo, živý plot, stena susednej budovy, vodná plocha či cesta. Ich zabezpečenie je kľúčové vo vzťahu k chránenému objektu a umožňuje dostatočný reakčný čas na vyslanie zásahovej jednotky, resp. policajnej hliadky.

Agentúra S+L

ZÓNA IV.

V rámci tejto zóny poskytujeme fyzickú ochranu osôb, dokumentov, vecí, príp. finančnej hotovosti pri prevoze mimo chráneného priestoru.

„Každý priestor si vyžaduje inú formu a rozsah zabezpečenia. Pri spracovaní návrhov a projektov využívame kombináciu technických, elektronických, mechanických a iných bezpečnostných prvkov.“
Mgr. Dvoran Vladimír
konateľ spločnosti

Záručný aj pozáručný servis do 7 dní

V prípade poruchy zabezpečíme opravu, resp. výmenu poškodeného dielu tak, aby bol zabezpečovací systém na objekte plne funkčný. Pokazený diel alebo zariadenie dočasne nahradíme iným.

Výjazd k poruche realizujeme do siedmich dní od nahlásenia, v urgentnom prípade  do 24 hodín.

Máte staršie bezpečnostné zariadenie?

Nevyhadzujte ho, vieme Vám ho rozšíriť, doplniť, prípadne pripojiť do nového bezpečnostného systému. Samozrejmosťou je možnosť napojenia  objektu na kamerový systém, pult centrálnej ochrany či  zabezpečenie 24 hodinovej  strážnej služby.