DETEKTÍVNA SLUŽBA

Radi by ste uzavreli zaujímavý obchod, ale potrebujete preveriť niektoré skutočnosti?  Najmite si našu detektívnu službu a poskytneme Vám kvalitný, rýchly a diskrétny informačný servis, ktorý Vám pomôže v dôležitom rozhodovaní.

Ponuka našej spoločnosti je veľmi široká, a je upravená zákonom č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti nasledovne:

• hľadanie osoby
• hľadanie majetku
• monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste
• získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
• získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
• získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
• získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

Kto vyhľadáva naše služby?

Právnické aj fyzické osoby , advokátske kancelárie, finančné a leasingové spoločnosti, exekútori, notári, poisťovne, aj súkromné osoby. Garantujeme diskrétny prístup na profesionálnej úrovni.

Preveríme obchodných partnerov

Vieme zistiť skutočný záujem a reálnosť pripravovaného obchodu, poskytnúť  informácie o majetkových pomeroch obchodného partnera , prípadných falošných údajoch a dokumentoch.

Viac ako informácie.
Naše dôkazy obstoja aj v súdnom procese

Dôkazy dokumentujeme v právne relevantnej forme, aby obstáli pred súdom alebo iným správnym orgánom. V prípade potreby poskytneme aj svedeckú výpoveď hlavného detektíva prípadu.