O NÁS

Strážime mnohé objekty osobitej dôležitosti, kde je podstatne zvýšený nárok na výkon služby. Medzi našich klientov patria rôzne priemyselné a stavebné spoločnosti ako Slovnaft, a.s. či Enviral, a.s., a ďalšie súkromné firmy.

Poskytujeme aj profesionálnu detektívnu službu. Rýchlo a diskrétne Vám pomôžeme v právnych a obchodných vzťahoch.

Spolupracujeme s profesionálnymi tímami  z Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľska, Ukrajiny, Rakúska a Nemecka.

Strážna službu Agentúra S+L, s.r.o. poskytuje na základe licencie na prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu § 3 zák. č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti číslo: PS000085 a to v rozsahu:

• ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
• ochrana majetku na inom neverejne prístupnom mieste
• ochrana osoby
• ochrana majetku a osoby pri preprave
• ochrana prepravy majetku a osoby
• zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
• vypracovanie plánu ochrany